Acupunctuur volgens Hugo Nielsen

Het begon op een dag met een ontdekking bij een patiënt die door Hugo Nielsen met voetzoolreflextherapie behandeld werd. Terwijl hij op een acupunctuurpunt BL. 60 van de rechter voet drukte, vroeg de patiënt hem of het bij de linker voet net zo pijnlijk was. Hij drukte toen op BL. 60 van de linker voet terwijl hij de druk op de rechter voet vast hield, om de pijn te kunnen vergelijken. Het gevolg was verbazingwekkend, omdat de patiënt uitriep: “wat doet u met mij?”

Hugo Nielsen ontdekte bij deze gelegenheid dat de patiënt terecht kwam in een toestand van ontspanning, waarbij haar hele lichaam pijnvrij werd. Ze had al jaren pijn in haar benen en rug en had reeds vele injecties gehad van haar huisarts, zonder dat dit ook maar iets geholpen had. Nu was ze in één kort ogenblik volkomen pijnvrij geworden. Op de vraag “wat heeft u eigenlijk gedaan?”, moest Hugo Nielsen haar antwoorden: “ik heb geen idee!” Een week later kwam de patiënt weer terug en vertelde toen dat ze na de bovenstaande gebeurtenis ook nog een paar andere kwaaltjes, die ze niet eerder genoemd had, kwijtgeraakt was. Namelijk: lichte chronische hoofdpijn, maagklachten en een lichte psychische instabiliteit. Ze was 8 jaar tevoren met de fiets gevallen en de fysieke en psychische symptomen die ze toen had gehad kwamen nog een keer naar boven om daarna voorgoed te verdwijnen.

Dit voorval gaf Hugo Nielsen veel te denken. Het waren herhaalde gebeurtenissen van totaal verschillend karakter die hem uiteindelijk op de gedachte brachten, dat er een centraal stuursysteem moest bestaan, dat door deze paarsgewijze druk en paarsgewijs prikken met acupunctuurnaalden beïnvloed werd. In principe moesten de beide op dezelfde plaats (symmetrisch) gelokaliseerde punten dezelfde waarde en dezelfde eigenschappen bezitten, onafhankelijk van het feit welke paarsgewijze punten men nam.

Dit bleek ook te kloppen, maar veel van de punten die hij uitkoos hadden een begrensde werking en reactie. Gedurende de behandeling van vele duizenden patiënten met acupunctuur werd het Hugo Nielsen duidelijk dat er “eind”punten bestaan, die alle informatie over ons leven bevatten, van de wieg tot het graf. Hoe groter de afstand van de gekozen punten tot de hersenen, hoe groter het effect van de acupunctuur.

Alle informatie die elk van de acupunctuurpunten van een meridiaan bevat ligt ook opgeslagen in het “eind”punt, onafhankelijk van het feit of we met het officiële begin van een meridiaan te doen hebben of met het “eind” punt, als we maar dát punt kiezen dat het verst van de hersenen verwijderd is. En dit zowel aan de rechter- als de linkerkant van het lichaam tegelijkertijd, dus symmetrisch of paarsgewijs. Om een mechanisch/fysisch stuureffect te bereiken, waarbij de herinnering aan de opbouw van het leven weer hersteld kan worden, moeten deze symmetrische punten gelijktijdig gemanipuleerd worden anders blijft het effect uit.

Deze nieuwe “behandelingscommunicatie”, die uitgevoerd wordt door manipulatie van “eind”punten in een bepaalde volgorde met behulp van 2 naalden, leidt tot reacties die mogelijkheden bieden die nooit eerder herkend zijn. Alle klachten van een patiënt, zowel hoofdpijn, frozen shoulder, gastritis, rheumatische pijnen enz., worden in principe met dezelfde symmetrische punten tegelijkertijd behandeld. Wanneer de reacties hierop zijn uitgeblust, gaat men verder naar de volgende fase en het volgende stel symmetrische punten. Het vergt een zeer lange en continue training in de praktijk om de talloze reacties, die het lichaam gaat vertonen en die optreden als “verklikker”functies, onder controle te houden.