ECIWO Acupunctuur

ECIWO ( Embryo Containing  Information of the Whole Organism) of bioholografische diagnose en therapie werden in 1973 ontwikkeld door professor Yingqing Zhang van de Shandong University in China. Hij is tevens de ontwikkelaar van de ECIWO biologie en de ECIWO geneeskunde in 1980. Deze ontdekking werd onder meer bekend door de drie wereldcongressen over ECIWO biologie in 1990 (Singapore), 1992 (Noorwegen) en 1996 (Los Angeles, U.S.A.).

De ECIWO theorie verklaart, volgens een algemeen geldende biologische grondslag, dat elk deel van het organisme een embryologische (toti-) potentialiteit heeft en bevat de informatie van het gehele lichaam, het geeft een volledig nieuw inzicht in het organisme en heeft belangrijke toepassingen in de medische wetenschap.

ECIWO THEORIE

ECIWO THEORIE is een nieuwe tak in de biologische wetenschap en wordt gedoceerd aan enkele Chinese universiteiten. Tussen 1983 en 1987 zijn er vier Chinese congressen gehouden over ECIWO biologie. Deze theorie is zowel theoretisch als praktisch van aanzienlijk biologisch belang. Somatische cellen hebben totipotentie door de semi-conservatieve DNA replicatie en cel duplicatie van een zygote. Een zygote kan zich ontwikkelen tot een nieuw organisme. De somatische cellen bezitten ook dit vermogen tot ontwikkeling.

ECIWO BIOLOGIE

ECIWO BIOLOGIE is een wetenschap die het levende fenomeen van de ECIWO bestudeert. Een organisme bestaat uit diverse ECIWO’s die zich in diverse ontwikkelingsstadia bevinden. De ECIWO biologie is daarmee een nieuwe biomedische theorie, gebaseerd op de hypothese dat een levend organisme bestaat uit diverse mozaïeksgewijze gepolariseerde niveau’s waarvan elk deel een ECIWO is.

De meervoudige niveau indeling van het lichaam in ECIWO’s ligt ten grondslag aan een pancybernetische functie. Zones binnen de diverse ECIWO’s worden gestimuleerd door de activiteiten van het lichaam en de contacten met de omgeving; Dit leidt tot het versterken van de verzwakte delen van het lichaam via een feedback mechanisme dat de functionele en anatomische integriteit van het organisme weer opbouwt.

ECIWO biologie geeft ons een nieuwe, actuele kijk op fundamentele problemen van de wetenschap.

ECIWO (micro-) ACUPUNCTUUR

ECIWO (micro-) ACUPUNCTUUR is een compleet nieuwe (bio-)medische techniek toegepast op het ECIWO acupunctuurpunten (acupunctuurgebieden) systeem.

Vele ziektes kunnen genezen worden door middel van ECIWO acupunctuur met een gemiddelde diagnostische precisie bij het gebruik van de 2e metacarpale van rond de 95,3% en een therapeutische effectiviteit bij het gebruik van de 2e metacarpale van rond de 96,9%. Verrassende, zeer positieve resultaten zijn vaak het gevolg ervan. ECIWO acupunctuur is een belangrijke tak van de ECIWO geneeskunde.
ECIWO acupunctuur is inmiddels toegepast bij de behandeling van meer dan 1.000.000 patiënten met gezamenlijk zo’n 200 verschillende ziekteaandoeningen. De gemiddelde effectiviteit ten aanzien van herstel van de klachten en de vooruitgang bedraagt momenteel méér dan 90%. Veelal met zeer opvallende effecten. ECIWO acupunctuur werd bevestigd en toegepast door artsen uit méér dan 30 landen.

De theorie van de ECIWO acupunctuur is grondig onderzocht, terwijl de methode van toepassing ervan redelijk eenvoudig is, maar met een zeer hoge effectiviteit en rendement. Het zal spoedig één van de meest populaire vormen van diagnostiek en therapie in de gehele wereld worden.

Een groep acupunctuurpunten op het 2de metacarpale beendersysteem wordt gebruikt om ziekte in het hele lichaam te diagnosticeren en te behandelen. Dit microsysteem van de acupunctuur (somatotopische acupunctuur) is zeer effectief gebleken in de klinische praktijk.

De betreffende (micro-) acupunctuurpunten kunnen mechanisch (op drukpijn) of elektronisch (ECIWO-graaf) getest worden.

Elke prikkel in een specifieke regio van het menselijk lichaam wordt gevolgd door een respons in het overeenkomstige deel van alle andere ECIWO’s. De sleutel van het regelmechanisme (een neurale input en een humorale output) is gelegen in het zogenaamde “herkenningsrespons”, gebaseerd op de embryologisch – histologische verwantschap van de overeenkomstige regio’s in de ECIWO’s. Dit systeem kan onderverdeeld worden in twaalf regio’s die elk meerdere acupunctuurpunten met een specifieke invloed bevatten.

ECIWO  bestaat uit een connectie met het basisbioregulatiesysteem (BBRS) dat als reflex, dus als onwillekeurige reactie van heel het lichaam tot stand komt. Deze reactie kan benut worden voor zowel diagnostiek als therapie (auto-immune kruisreactie type 1 voor diagnostiek en auto-immune kruisreactie type 2 voor therapie verlopen via het BBRS).

DE BEHANDELING VAN KANKER MET ECIWO ACUPUNCTUUR

De reguliere behandeling van kanker met chirurgie, radio- en chemotherapie boekt, ondanks de enorme bedragen die geïnvesteerd werden in kankeronderzoek, duidelijk niet de verwachte resultaten. Volgens een aantal Duitse (H. Nieper, R. Klemke) en Chinese (Yingqing Zhang, Sun Chi-yuan) oncologen heeft dit te maken met een totaal verkeerd theoretisch uitgangspunt. Zolang men niet weet hoe kanker ontstaat zal men deze gezel der mensheid ook niet adequaat kunnen behandelen. E

CIWO theorie stelt dat kanker een embryo is dat in ontwikkeling stagneert in het deelstadium of in het morula (moerbei) stadium.
Het genoom van een kankercel is gelijk aan dat van een normale cel.
Oncogenen zijn normale genen, die normaliter groei en celdeling regelen.
Als de groei van een normale cel voor of tijdens het morula stadium wordt verhinderd ontstaat een kanker.
Het moleculaire mechanisme van de oncogenese is de non-expressie van speciale genen.
Het bevorderen van de expressie van die speciale genen zou moeten worden toegepast als de behandeling van kanker.

Een nieuwe strategie voor kankertherapie De ontwikkeling en differentiatie van een tumor moet worden bevorderd om de tumor door het diapauzepunt heen te laten breken zodat deze, langs de ontwikkelingstijdas de kankerzone passeert.

Het doel van deze strategie is niet het doden van kankercellen maar ze zodanig te beïnvloeden zodat ze verder gaan in hun ontwikkeling en differentiatie rond het Morula stadium van z’n embryologische ontwikkeling. De cellen zullen zich niet langer meer op een ongecontroleerde manier blijven delen, ten koste van de andere weefsels in het lichaam. De cellen zullen zich weer rangschikken tot een normale fysiologische organisatie en gaan differentiëren en delen naar aanleiding van de behoefte van het organisme.

In juni 2011 heb ik, Sladjan, de 2 jarige masteropleiding “ECIWO biologie en acupunctuur” met goed gevolg afgerond.