BBRS Parallel-Acupunctuur
Hoe reguleert ons lichaam?

“Leven is zelfregulerende georganiseerde energie”

Zelfreguleren, organiseren is mogelijk door informatieuitwisseling. Regulatie houdt in : in stand houden van evenwicht(en).

Voor een goede gezondheid is nodig : een snelle en nauwkeurige informatieoverdracht. Dit kan alleen bij een schoon BBRS.

BBRS staat voor Basis Bio Regulatie Systeem. Het BBRS compartiment bevindt zich tussen de cel en het bloed en is een week bindweefsel met daarin speciale cellen met bijzondere taken. Het is het enige weefsel in het menselijke organisme dat als een uitgestrekt “orgaan” overal aanwezig is en contact maakt met alle cellen.

Dit zachte bindweefsel bevat ongeveer 60% tot 70% van het menselijk weefsel. Daarbij is het in volume ongeveer 3x het volume van bloed d.w.z. 18 liter. Het is dus in feite verreweg ons grootste orgaan. In de wetenschap is dit regulerend vermogen dat vooral door middel van het zachte bindweefsel wordt uitgevoerd bekend als het Basis Bio Regulatie Systeem – Het BBRS.

Het BBRS werkt via informatieoverdracht die d.m.v. zenuwen, bloed en elektromagnetische velden wordt overgedragen. Dit door de zenuwuiteinden en bloedvaatjes in het zachte bindweefsel. Maar het kan ook trillingspatronen opslaan (in water) die invloed heeft op het functioneren van het organisme. In het BBRS ligt een netwerk van proteoglycanen, glucosamino-glycanen die de informatie geleiden.

Als een organisme, zoals de mens, niet goed reguleert, ontstaat er een disbalans tussen systemen die elkaar in evenwicht dienen te houden. Het BBRS wordt dan ontregeld of vervuilt. Dan is er een eerste begin van ziekte. Het kent 4 componenten, te weten: cellulair, humoraal, neuraal en een immunologisch component.

Als onderdeel en als keuzemogelijkheid voor het behandelen bij kanker, na kanker en/of andere chronische ziekten is de BBRS onontbeerlijk. Parallel acupunctuur en ECIWO acupunctuur zijn twee zeer effectieve behandelmethodes die direct invloed geven aan het BBRS van ons lichaam.

BBRS Parallel-Acupunctuur Systeem

De Deense therapeut Hugo Nielsen heeft een programma uitgevonden dat een radicale ontwikkeling betekent van de klassieke Chinese acupunctuur. De methode die Hugo Nielsen heeft ontwikkeld noemt hij PAS: Parallel-Acupuncture System. Het Hugo Nielsen Systeem bestaat eigenlijk uit 2 onderdelen. Het eerste is de behandeling met acupunctuurnaalden, het tweede bestaat uit het zgn. “Cellcom Systeem”. Cellcom staat voor celcommunicatie.

Klik op de afbeelding hiernaast om meer te lezen over de acupunctuur volgens Hugo Nielsen.

BBRS PAS en behandeling voor kanker

Het Hugo Nielsen Instituut is een Deens centrum voor onderzoek en behandeling, hoofdzakelijk gericht op diverse vormen van kanker.

De hypothese dat kanker een systemische ziekte is impliceert dat je de persoon zou mishandelen als je methoden en behandelingen gebruikt die veronderstellen dat kanker een lokale ziekte is, in een autonoom deel van het lichaam. Een ziekte zoals kanker drukt een chronische disharmonie uit in een persoon als zijnde een volledig communicatiesysteem – MCSOP (Matrix van de Communicatie Systemen van P, dat uit 7 systemen of gebieden bestaat). De klassieke Chinese acupunctuur is een methode om MCSOP met behulp van naalden, moxa, handdruk, of elektroapparaten te beïnvloeden.

Meer informatie, lees http://www.hni.dk/index.php