CellCom
Wat is Cell Com?

Het Cell Com Systeem is een apparaatje waarmee je heel eenvoudig jezelf kunt behandelen. De Cell Com kan preventief ingezet worden, maar ook gericht op de behandeling van specifieke aandoeningen. Er zijn twee uitzonderingen (contra-indicaties) waarbij het apparaat niet gebruikt mag worden. Mensen met diabetes I en mensen met een transplantaat (getransplanteerd orgaan) mogen de Cell Com niet gebruiken.

Het Cell Com Systeem en zijn werking

Om ons lichaam goed te kunnen laten functioneren vindt er tussen onze lichaamscellen communicatie plaats. Elke lichaamscel bevat alle noodzakelijke informatie over alles wat in het lichaam is gebeurd en over de consequenties van deze gebeurtenissen.
Meestal verloopt dit communicatieproces goed en is ons immuunsysteem in staat om ons gezond te houden. In sommige gevallen echter gaat er iets fout in de communicatie tussen onze cellen, dan ontstaat er ziekte. Soms gaat deze ontsporing zover dat er zich een dodelijke ziekte ontwikkelt zoals bij de ontwikkeling van kanker.

Hugo Nielsen heeft het als zijn opdracht gezien om een instrument te ontwikkelen wat de celcommunicatie weer hersteld. Een instrument dat direct met de cellen “communiceert” en dat ontsporingen weer kan herstellen of voorkomen. Hiervoor heeft Hugo Nielsen grote delen van de celbiologie, biochemie, neurologie, psychologie en elektronica onderzocht. Hij heeft niet de pretentie de waarheid in pacht te hebben en vindt dat er nog veel te onderzoeken valt, toch heeft hij een uniek apparaat ontwikkeld.

Het uitgangspunt is dat alle acupunctuurpunten gebieden zijn, waar grote activiteit plaatsvindt op het gebied van uitwisseling van biologische data. Deze totale hoeveelheid informatie stuurt alle processen en functies aan in het lichaam en bouwt als het ware een energiepatroon om het lichaam heen, dat eigenlijk een spiegel is van hetgeen zich voortdurend in het lichaam afspeelt. Een gedeelte van deze energie is van algemene fysische aard, zoals de warmtestraling van het lichaam, die te meten is. Men gebruikt al jaren de thermovisionscanmethode en ook het ECG-apparaat en de CT-scan zijn bekende voorbeelden hiervan. Hugo Nielsen is echter van mening dat er subtielere elementen aanwezig zijn in onze levensprocessen. Hij gaat ervan uit dat alles in ons lichaam (zoals ook overal elders in het universum), trilt in een bepaalde frequentie. Wanneer we klachten hebben of ziek zijn, zijn enkele van deze frequenties verstoord, zijn net niet meer helemaal correct, er zit dan een hele kleine afwijking in sommige van deze frequenties.

Zijn Cell Com Systeem bestaat uit een klein apparaatje dat werkt op een 9 volts batterij. Er zit een computertje in het apparaat.

En er zitten twee elektroden aan het apparaat. Men plaatst de elektroden op bepaalde acupunctuurpunten. De twee elektroden (rood, – aan de linkerkant van het lichaam en zwart, + aan de rechter kant van het lichaam) meten alle frequenties in het lichaam door en filteren de afwijkende frequenties er uit.

Nadat deze meetfase, die ca. 1 minuut duurt, afgelopen is, worden de goede frequenties vanuit het apparaat via de elektroden en de betreffende acupunctuurpunten, teruggestuurd naar het lichaam. De gebieden van het lichaam die met deze punten verbonden zijn zullen dan specifiek behandeld worden, maar tegelijkertijd wordt ook altijd het hele lichaam “meegenomen” in deze behandeling.

Het gebruik van het Cell Com Systeem thuis is erg eenvoudig en de meeste cliënten gebruiken het apparaat 1 tot 3 x per dag thuis gedurende enkele minuten per keer. Er zijn inmiddels verschillende onderzoeken uitgevoerd, o.a. door Prof. Svetoslav Danev in Bulgarije, die duidelijk meetbare en statistisch significante verbeteringen in biochemische parameters aantonen bij de behandeling van cliënten met het Cell Com Systeem.

Bovendien is twee jaar geleden door de EU aan het Hugo Nielsen Instituut een subsidie toegekend voor de bouw van een groter onderzoekscentrum om dit systeem nog verder te ontwikkelen. Momenteel werkt hij samen met verschillende professoren en kankerspecialisten in Denemarken en Duitsland.

Bij zowel de acupunctuur- als de Cell Com behandeling komen er veel afvalstoffen vrij, die door het lichaam uitgescheiden worden met de urine, de ontlasting en bij transpiratie. Dit betekent dat men veel moet drinken, liefst water van een goede kwaliteit, ca. 2-3 liter per dag. Vaak is dit in het begin moeilijk, maar de meeste cliënten merken na verloop van tijd vaak dat ze automatisch meer gaan drinken omdat ze meer behoefte hebben aan water. Wanneer de behandeling goed op gang komt krijgt men vaak een droge mond. Ook kan men merken dat de ontlasting of de urine meer gaat stinken of van kleur verandert of dat het zweet een sterkere geur krijgt gedurende een periode. Iets anders wat kan optreden, is een verhoogde eetlust, zonder dat daarbij het gewicht noemenswaardig toeneemt.

Voor meer informatie over Hugo Nielsen, parallelacupunctuur en het Cell Com Systeem breng een bezoek aan de Deense website van het Hugo Nielsen Instituut (Engelstalig): http://hni.dk

Boek van Hugo Nielsen: De tweede kans
Het boek “De tweede kans” is een gids en instructieboek voor het gebruik van parallelacupunctuur, parallelacupressuur en het CellCom Systeem. Het boek is verkrijgbaar in het Duits, Engels en Spaans. Het boek is digitaal te downloaden via de website van Hugo Nielsen www.hni.dk

Disclaimer

Omdat de parallelacupunctuur, het CellCom systeem en de werking daarvan momenteel wetenschappelijk onderzocht wordt, kan er nog niet geclaimd worden dat dit de enige positieve verandering is geweest bij de progressie van onze cliënten, zoals o.a. aangegeven in de interviews van cliënten op de Deense website of elders.

Behandelingen met parallelacupunctuur of het CellCom Systeem zijn geen medische behandelmethoden. Bent u voor klachten onder behandeling van een arts of specialist? En wilt u met de CellCom aan dezelfde klachten werken? Dan raden wij aan dit vooraf met uw arts of specialist te bespreken. Parallelacupunctuur of thuisbehandelingen met het CellCom Systeem zijn complementair en kunnen nooit de behandelingen door een arts of de behandeling met medicatie vervangen.

Een CellCom aanschaffen of meer informatie verkrijgen kan via onderstaande adres:

MANSAN Natural Health & Beauty
Immanuel Kantstraat 57
6663 LG  Lent

T. 024 84 81 080  E. info@mansan.nl